Pupil Premium 2011 – 2012

Pupil Premium 2012-2013

Pupil Premium 2013-14

Pupil Premium 2014-2015

Pupil Premium 2015-16

Pupil Premium Strategy 2016-2017

PP Strategy document 2017-18 – 3

PP Strategy document 2017-18 – 4

PP Strategy document 2018-19

PP Strategy document 2019-20

Pupil Premium Strategy document 2020 – 21 

Pupil Premium and Recovery Strategy Action Plan 2021 2022.